/ Baza Książek / Christopher G. Nuttall / brak wydania polskiego

Falcone Strike

Autor:Christopher G. Nuttall

Wydawnictwo: 47North

Rok wydania: 2016

Seria: Angel in the Whirlwind

Tom: 2

ISBN:

Liczba stron: 380

Opis

Now a celebrated war hero, Captain Kat Falcone is back at the helm of HMS Lightning…and up against near-impossible odds. After an ill-timed outburst almost ends her career, Kat is handed command of a deep-strike mission into enemy space. The objective is to gather intelligence and distract the hostile Theocracy while the Commonwealth prepares its counteroffensive.

The chances for success are slim—and for survival even slimmer.

Armed with a ragtag fleet of outdated starships, a few loyal officers, and a skeleton crew of refugees, Kat knows the Royal Navy expects her to fail. But failure almost certainly means death—or worse, as the Theocracy does not treat prisoners kindly. Pitted against the enemy defenses of her old nemesis Admiral Junayd, there is no room for error. And with a spy hidden aboard her ship, Kat will need more than her wits to survive. Can Kat enter the lion’s den, strike a blow for the Commonwealth, and escape with her life?
--------------------------------
Teraz słynna bohater wojenny, kapitan Kat Falcone wraca na czele HMS Lightning ... i walczy z niemal niemożliwymi przeciwnikami. Po nieoczekiwanym wybuchu prawie kończy się jej kariera, Kat zostaje przekazana dowództwo misji w głębokiej przestrzeni wroga. Celem jest zebranie informacji ,odwrócenie uwagi i rozproszenie sił wrogiej Teokracji, podczas gdy Wspólnota przygotowuje swoją kontrofensywę.

Szanse na sukces są niewielkie, a dla przetrwania nawet jeszcze mniejsze.

Uzbrojona w staroświecką flotę przestarzałych statków kosmicznych, kilku lojalnych oficerów i szkieletową załogę uchodźców, Kat wie, że Królewska Marynarka wojenna oczekuje, że zawiodą. Ale porażka prawie na pewno oznacza śmierć - lub gorzej, ponieważ teokracja nie traktuje więźniów uprzejmie. Przeciwstawia się obronie  jej starego wroga Admirała Junayda, nie ma miejsca na błędy. A z ukrytym szpiegiem na jej statku, Kat będzie potrzebować czegoś więcej, niż potrafi, by przeżyć. Czy Kat może wejść do jaskini lwa, zadać cios i uciec z życiem?

Komentarze

//
Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
X