/ Baza Książek / Jack Campbell / brak wydania polskiego

Vanguard

Autor:Jack Campbell

Wydawnictwo: Ace Books

Rok wydania: 2017

Seria: The Genesis Fleet

Tom: 1

ISBN: 13: 9781101988343

Liczba stron: 327

Opis

Jack Campbell powraca do listy bestsellerowej New York Timesa  serii "Zagubiona flota" z nową, pełną akcji serią military science fiction, która pokazuje założenia Sojuszu. . . mężczyzn i kobiet, którzy walczyli, aby je utworzyć.

Ziemia nie jest już centrum wszechświata.

Po wynalezieniu szybszego niż światło napędu skokowego, ludzkość szybko ustanawia nowe kolonie. Ale ogromne odległości przestrzeni oznaczają, że stary porządek ochrony i  międzygwiezdne prawo oferowane przez Ziemię przestało istnieć.

Gdy atakują pobliski świat, nowa kolonia Glenlyona zwraca się do Roberta Geary'ego, byłego młodszego oficera floty, i Mele Darcy, kiedyś żołnierza piechoty morskiej. Nie mając nic poza improwizowaną bronią i kilkoma ochotnikami, Geary i Darcy muszą stawić czoła okrętom wojennym i żołnierzom opancerzonym - lub umrzeć próbując.

Wściekłość bitew i rosnąca liczba piratów zbierają coraz większe żniwo w koloniach, jedyną nadzieją na trwały pokój jest Carmen Ochoa, "Czerwony" z anarchicznego świata Marsa i Lochan Nakamura, nieudany polityk. Mają plan: położyć podwaliny pod wzajemną obronę, która pewnego dnia może przekształcić się w sojusz. Ale jeśli ich wysiłki się nie powiodą, rosnąca siła światów agresorów może przekształcić regiony przestrzeni kosmicznej oparte na wolności w pola bitew między pierwszymi międzygwiezdnymi imperiami ...

==============================================================================
Jack Campbell returns to the world of the New York Times bestselling Lost Fleet novels with a new action-packed military science fiction series that explores the founding of the Alliance . . . and the men and women who fought to create it.

Earth is no longer the center of the universe.

After the invention of the faster-than-light jump drive, humanity is rapidly establishing new colonies. But the vast distances of space mean that the old order of protection and interstellar law offered by Earth has ceased to exist.

When a nearby world attacks, the new colony of Glenlyon turns to Robert Geary, a young former junior fleet officer, and Mele Darcy, a onetime enlisted Marine. With nothing but improvised weapons and a few volunteers, Geary and Darcy must face down warships and armored soldiers--or die trying.

As battles rage and pirates take an increasing toll throughout the colonies, the only hope for lasting peace lies with Carmen Ochoa, a "Red" from the anarchic world of Mars, and Lochan Nakamura, a failed politician. They have a plan: to lay the groundwork for mutual defense that could someday grow into an alliance. But if their efforts don't succeed, the growing power of aggressor worlds could turn regions of space founded on freedom into battlefields between the first interstellar empires...

Komentarze

//
Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
X